Pomiary wilgotności oraz ekspertyzy związane z zawilgoceniem budynków oraz przyczyną ich powstania.

  • Położenie drewnianej podłogi, parkietu czy wykładziny na wilgotne podłoże, spowoduje jej zniszczenie i utratę gwarancji producenta.
  • Wilgotne podłoże zakryte wykładziną, sprzyja powstawaniu rakotwórczych grzybów i pleśni. Grzyby i pleśnie powodują astmę oraz trudności w oddychaniu.
  • Nawet powierchniowo suche podłoże może być wilgotne w głębszych warstwach. Po jego zakryciu wilgoć przemieszcza się do góry, powodując niszczeniu materiałów wykończeniowych oraz powstawanie grzybów i pleśni.
  • Poprzez badanie podłoża specjalistycznymi przyrządami, można to ryzyko zupełnie wyeliminować.