Wilgotne ściany szkodzą zdrowiu!
Alergie? Astma albo trudności w oddychaniu?

Mogą wywoływać je grzyby i pleśnie. Nie powinno ich być w Państwa domu. Pożywkę do ich występowania stanowi wilgoć.

Grzyby i ich zarodniki stanowią zagrożenie dla Państwa zdrowia. Grzyby stanowią jedną z podstawowych grup alergenów inhalacyjnych. Reakcje alergiczne w górnych drogach oddechowych swą symptomatologią przypominają pyłkowicę, a dominującym objawem wydaje się być blokada nosa. Towarzyszą temu objawy ze strony oczu. Niewielkie rozmiary zarodników grzybów, nieprzekraczające najczęściej 10 mikronów, pozwalają na głęboką penetrację drzewa oskrzelowego, co w efekcie często prowadzi do reakcji alergicznych ze strony dolnych dróg oddechowych. Większość osób wykazujących nadwrażliwość na tą grupę alergenów inhalacyjnych prezentuje objawy całoroczne, z okresami sezonowych zaostrzeń.

Zarodniki grzybów pleśniowych należą do najważniejszych czynników wywołujących alergię w pomieszczeniach zamkniętych. Najczęściej występują grzyby; Aspergillus niger, Trichoderma viride, Aapergillus flavus, Alternaria tenuis, Penicillium cyclopum i Fusarum oxysporium. Ich działanie sięga od podrażnienia skóry przez dolegliwości dróg oddechowych, aż do zawrotów głowy, zaburzenia pamięci, niebezpiecznych chorób nerwowych i rakotwórczości. Przybywanie w zagrzybionych pomieszczeniach bezpośrednio naraża Państwa zdrowie. Więcej informacji na temat alergii można przeczytać na stronie Alergia w Wikipedii.

Wilgotne mury mogą również spowodować dolegliwości reumatyczne.
Do skutecznego usunięcia należy zwalczyć przyczyny ich powstawania, czyli nadmierną wilgoć. Dobre leczenie zawsze usuwa najpierw przyczynę i w ten sposób likwiduje skutki.