Obszary zastosowań

Izolacje pionowe – chronią podpiwniczoną część budynku zagłębioną w ziemi. Stanowią zabezpieczenie przed penetrację wilgoci przez boczną ścianę budynku położoną poniżej poziomu gruntu.

Izolacje pionowe strukturalne – izolacja struktury muru Służą do odtworzenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej muru bez konieczności wykonania wykopu naokoło budynku, odtwarzania schodów, chodników, zamykania pasa ruchu i kosztów z tym związanych.

Podziemne części budynku mają ciągłą styczność z wilgotnym podłożem.

Jeżeli budynek taki nie posiada uszczelnienia lub stare uszczelnienie nie spełnia swego zadania, to wilgoć z podłoża może bez przeszkód przesiąkać do substancji budowlanej i doprowadzić do znacznych zniszczeń w tynkach i przekroju ścian.

Izolację pionową strukturalną wykonujemy poprzez nawiercenie siatki otworów rozmieszczonych w rzędach, co 20-25 cm w zależności od zasolenia muru na całym obszarze izolowanego obszaru. W ten sposób zostaje wykonana równocześnie izolacja pozioma i pionowa bez potrzeby odkopywania murów. Głębokość otworu wynosi grubość muru minus 5 centymetrów. Otworami tymi wprowadza się preparat iniekcyjny składający się z środka izolacyjnego. Składniki mieszaniny iniekcyjnej przenikają do przestrzeni kapilar i odkładają się w nich w formie nierozpuszczalnych w wodzie związków. Otwór iniekcyjny zostaje wypełniony betonem połączonym z ze środkiem izolacyjnym. Korzystny efekt uboczny stanowi kilkukrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości. Tak wytworzona blokada przeciwwilgociowa trwale i skutecznie rozwiązuje problem zawilgocenia murów. Prace można wykonywać bez względu na zasolenie i wilgotność murów. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dopuścił metodę do stosowania w budownictwie bez ograniczeń zdrowotnych.

"Pub Zagłoba" przed osuszeniem
"Pub Zagłoba" po osuszeniu
"Pub Zagłoba" po osuszeniu