Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa jest szybkim i skutecznym sposobem na odtworzenie przepony poziomej (izolacji poziomej) w ścianach. Jeżeli w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie należy je wcześniej wypełnić za pomocą zaprawy iniekcyjnej .Jeżeli ściana nie ma pęknięć, ani pustych przestrzeni można od razu przystąpić do wykonania przepony poziomej w technice iniekcji ciśnieniowej.

Iniekcja rys i spękań

Pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. W celu przywrócenia funkcjonalności budowli konieczne jest zamknięcie rysy, za pomocą żywicy elastycznej lub sztywnej żywicy, która mostkuje pęknięcie przywracając nośność elementowi budowli. Rysa jest wypełniana w całym jej przekroju za pomocą odpowiedniej żywicy poliuretanowej metodą iniekcji pod ciśnieniem.