Historia firmy

Firma powstała po wielkiej powodzi z 1997 roku, nazwanej później „Powodzią Tysiąclecia”, kiedy zostało zalanych kilkanaście procent powierzchni Polski. Po powodzi trzeba było na wielką skalę osuszać zalane budynki, niekiedy o wielkiej wartości materialnej i kulturowej. Woda oprócz zalania, uszkodziła także izolacje przeciwwilgociowe wielu obiektów, przez co doszło do wtórnego zawilgocenia murów wielu budowli. Potrzeby były większe niż ilość firm wykonujących usługi osuszania budynków. Brakowało także wiedzy fachowej do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z usuwaniem skutków zawilgocenia. Funkcjonujące na zachodzie technologie i wiedza fachowa, były wówczas mało dostępne i słabo znane w Polsce. Trzeba było szybko przyswajać wiedzę i sprowadzać z zagranicy potrzebny sprzęt, w celu skutecznego pomagania przy usuwaniu skutków powodzi. Zdobyta wówczas wiedza i doświadczenie stanowiły podstawę rozwoju firmy.

Od tego czasu osuszyliśmy tysiące obiektów budowlanych, wykonując wiele tysięcy oględzin zawilgoconych obiektów oraz ekspertyz przy ustalaniu przyczyn zawilgocenia i metod ich usuwania. Podstawowy obszar naszego działania stanowi szeroko pojęty obszar Śląska czyli obecnie województwa: Dolnośląskie, Opolskie i Śląskie. Sporadycznie wykonujemy także prace w innych rejonach Polski w takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Łódź oraz na terenie Niemiec.