Izolacje poziome

Służą do zatrzymania ruchu wody z dołu do góry w murach budynku. W większości budynków niepodpiwniczonych wystarczy odtworzyć wyłącznie izolację poziomą.

Uwaga! Wykonanie samej izolacji pionowej budynku niepodpiwniczonego np. poprzez odkopanie budynku i drenaż nie zatrzyma kapilarnego podsiąkania wody gruntowej! W większości takich budynków, działanie to nie odniesie żadnego skutku.

Materiały budowlane typu cegła i piaskowiec oraz zaprawa wiążąca poprzecinane są siecią porów i naczyń włosowatych. Niewidoczne gołym okiem naczynia włosowate transportują wodę wbrew sile ciężkości. Orientacyjna wysokość podsiąkania wody z gruntu, wynosi najczęściej około 2 metry nad poziom gruntu maksymalnie do 6 metrów. Aby przeciąć sieć naczyń wykonuje się w nowych budynkach przegrody z papy, bituminów lub zapraw uszczelniających. Tego typu przegrody nie były stosowane w dawnych technologiach budowlanych lub zatraciły do dziś swoje właściwości. Zjawisko wilgoci podsiąkającej kapilarnie można wyeliminować poprzez odtworzenie izolacji poziomej, czyli przecięcie muru blokadą przeciwwilgociową.

Wykonanie izolacji

Izolacje wykonujemy poprzez wykonanie w murze odwiertów o średnicy 22 mm i nachyleniu 30°. Głębokość otworu wynosi grubość muru minus 5 centymetrów. Otworami tymi wprowadzamy preparat iniekcyjny. Nanocząsteczki składników mieszaniny iniekcyjnej mniejsze od cząsteczek wody przenikają do przestrzeni kapilar i odkładają się w nich w formie nierozpuszczalnych w wodzie związków. Tak wytworzona blokada przeciwwilgociowa trwale i skutecznie rozwiązuje problem kapilarnego podsiąkania wody z gruntu. Otwór iniekcyjny zostaje wypełniony betonem połączonym z ze środkiem izolacyjnym. Korzystny efekt uboczny stanowi kilkukrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości. Prace można wykonywać bez względu na zasolenie i wilgotność murów. Tego typu izolacje można wykonywać w obiektach użyteczności publicznej takich szkoły czy obiekty służby zdrowia bez wyłączanie ich z ruchu, ponieważ nie występują ograniczenia zdrowotne, w postaci emisji szkodliwych związków chemicznych podczas prac i po ich zakończeniu.

Zalety

  • niskie koszty wykonania
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku
  • bez ograniczeń zdrowotnych
  • skutecznie zamyka kapilary i pory podsiąkające wodę
  • likwiduje wilgoć i stęchliznę
  • zapobiega rozwojowi pleśni i utworów biologicznych
  • poprawia warunki higieniczne, zapobiegając alergii i innym chorobom układu oddechowego. Osuszając ściany polepszamy ich izolację cieplną, zmniejszając koszty ogrzewania, a więc również koszty eksploatacyjne
  • korzystny efekt uboczny stanowi kilkakrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości

Hydroizolacja fundamentów, poprzez tak zwaną izolację poziomą, jest przeprowadzana w celu zabezpieczenia murów budynku przed wodą, podciąganą bezpośrednio z gruntu. Mowa tu o ruchu wody z dołu do góry. Co za tym idzie, izolacje poziome sprowadzają się do umieszczenia specjalistycznej powłoki między ścianą a fundamentem lub ścianą a ławą fundamentową. W budynkach istniejących hydroizolację można odtworzyć, zaś w nowych, należy uwzględnić ją jeszcze na etapie projektowania. Izolacje poziome zapewniają optymalny efekt, gdy są ułożone pod wszystkimi ścianami, łącznie z nośnymi oraz działowymi konstrukcyjnymi. Kluczowy jest również rodzaj użytej hydroizolacji. W nowych budynkach najczęściej wymienia się papę oraz specjalistyczne folie z PCV, przy czym cena usługi jest zależna od rodzaju oraz ilości zastosowanego materiału.

Izolacja pozioma fundamentów sposobem na uszczelnienie budynku. Ściany kontra wilgoć!

Woda zalegająca w gruncie ma skłonność do migrowania i przenikania ku górze. Dzieje się to za sprawą sił kapilarnych, stąd nazwa – podciąganie kapilarne. Zjawisko to dotyczy głównie konstrukcji murowych, a metodą pozwalającą mu zapobiec, są izolacje poziome. Prawidłowo wykonane, zabezpieczają wyższe partie ścian przed zawilgoceniem o szczególnie destrukcyjnym charakterze: sole zawarte w wodzie gruntowej mogą osłabiać ściany na wysokości nawet kilku metrów. Z im bardziej porowatym materiałem konstrukcyjnym mamy do czynienia, tym podciąganie będzie intensywniejsze. Przeprowadzona przez fachowców izolacja pozioma fundamentów to trwałe rozwiązanie problemu, jakim jest kapilarne podsiąkanie wody z gruntu. Nasza firma specjalizuje się w metodach, które skutecznie, a przede wszystkim trwale zwalczają przyczyny wilgoci i stęchlizny w budynkach. Dbamy o to, aby cena wykonania hydroizolacji nie była wysoka, bez względu na to, czy przeprowadzamy izolacje poziome w budynkach istniejących czy nowych. Eksperci Hydrobloker od lat zwalczają zagrożenia, wywoływane wilgocią gruntową. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, optymalnie dobierając metodę eliminowania źródeł zawilgocenia przegród budowlanych. Kompleksowo wykonana izolacja fundamentów pozioma służy mieszkańcom budynku i wpływa na obniżenie kosztów, związanych z jego eksploatacją. Osoby zainteresowane izolacją poziomą obiektów budowlanych, zachęcamy do kontaktu.