Izolacje poziome

Służą do zatrzymania ruchu wody z dołu do góry w murach budynku. W większości budynków niepodpiwniczonych wystarczy odtworzyć wyłącznie izolację poziomą.

Uwaga! Wykonanie samej izolacji pionowej budynku niepodpiwniczonego np. poprzez odkopanie budynku i drenaż nie zatrzyma kapilarnego podsiąkania wody gruntowej! W większości takich budynków, działanie to nie odniesie żadnego skutku.

Materiały budowlane typu cegła i piaskowiec oraz zaprawa wiążąca poprzecinane są siecią porów i naczyń włosowatych. Niewidoczne gołym okiem naczynia włosowate transportują wodę wbrew sile ciężkości. Orientacyjna wysokość podsiąkania wody z gruntu, wynosi najczęściej około 2 metry nad poziom gruntu maksymalnie do 6 metrów. Aby przeciąć sieć naczyń wykonuje się w nowych budynkach przegrody z papy, bituminów lub zapraw uszczelniających. Tego typu przegrody nie były stosowane w dawnych technologiach budowlanych lub zatraciły do dziś swoje właściwości. Zjawisko wilgoci podsiąkającej kapilarnie można wyeliminować poprzez odtworzenie izolacji poziomej, czyli przecięcie muru blokadą przeciwwilgociową.

Wykonanie izolacji

Izolacje wykonujemy poprzez wykonanie w murze odwiertów o średnicy 22 mm i nachyleniu 30°. Głębokość otworu wynosi grubość muru minus 5 centymetrów. Otworami tymi wprowadzamy preparat iniekcyjny. Nanocząsteczki składników mieszaniny iniekcyjnej mniejsze od cząsteczek wody przenikają do przestrzeni kapilar i odkładają się w nich w formie nierozpuszczalnych w wodzie związków. Tak wytworzona blokada przeciwwilgociowa trwale i skutecznie rozwiązuje problem kapilarnego podsiąkania wody z gruntu. Otwór iniekcyjny zostaje wypełniony betonem połączonym z ze środkiem izolacyjnym. Korzystny efekt uboczny stanowi kilkukrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości. Prace można wykonywać bez względu na zasolenie i wilgotność murów. Tego typu izolacje można wykonywać w obiektach użyteczności publicznej takich szkoły czy obiekty służby zdrowia bez wyłączanie ich z ruchu, ponieważ nie występują ograniczenia zdrowotne, w postaci emisji szkodliwych związków chemicznych podczas prac i po ich zakończeniu.

Zalety

  • niskie koszty wykonania
  • do stosowania wewnątrz i zewnątrz budynku
  • bez ograniczeń zdrowotnych
  • skutecznie zamyka kapilary i pory podsiąkające wodę
  • likwiduje wilgoć i stęchliznę
  • zapobiega rozwojowi pleśni i utworów biologicznych
  • poprawia warunki higieniczne zapobiegając alergii i innym chorobom układu oddechowego osuszając ściany polepsza ich izolacje cieplną obniżając koszty ogrzewania, co obniża koszt eksploatacyjne
  • korzystny efekt uboczny stanowi kilkakrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości