Wpływ wilgoci na wartość nieruchomości

Woda z gruntu zawilgaca ściany piwnic, a czasem też ściany nadziemnej części budynku. Rozpuszczone w wodzie sole po odparowaniu wody krystalizują i tworzą wykwity, które mogą powodować kruszenie się tynków i murów. Po dłuższym czasie może być to niebezpieczne nawet dla konstrukcji budynku. Czy tego Państwo doświadczacie? Wilgotne ściany w piwnicy, nieprzyjemny zapach i pleśń na Państwa rzeczach.

(więcej…)
Czytaj więcej

Problem zawilgoceń mieszkań

Problem zawilgoceń mieszkań cyklicznie po każdym okresie zimowym pojawia się w budynkach mieszkalnych. W dotychczasowych suchych mieszkaniach nagle na ścianach pojawiają się czarne naloty pleśni, na początku zwykle na ościeżach okien, w narożnikach pomieszczeń, za meblami.

(więcej…)
Czytaj więcej

Przyczyny zawilgocenia

W starych budynkach zazwyczaj brakuje izolacji poziomej i pionowej lub jest ona uszkodzona, co powoduje, ze mury zaczynają nasiąkać wilgocią. Ilość wody absorbowanej przez mury uzależniona jest od porowatości materiału budowlanego oraz od stopnia wilgotności podłoża.

(więcej…)
Czytaj więcej