Hydroblokker

Osuszanie pomieszczeń - osuszacze kondensacyjne i absobcyjne


 

 

 

 
    Osuszanie substancji budowlanej osuszaczami kondensacyjnymi i absorpcyjnymi.
  • Usuwanie szkód spowodowanych wszelkimi formami zalań i powodzi, zalaniem powstałym wskutek gaszenia pożaru.
  • Przyspieszanie wysychanie tynków, wylewek betonowych, podłoża pod parkiet lub inną wykładzinę.
  • Wilgotny parkiet - zalany i napęczniały wodą parkiet można skutecznie uratować, nie trzeba go wyrzucać.
  • Usuwanie zawilgoceń powstałych wskutek długiego nie użytkowania pomieszczeń lub złej wentylacji (domki kampingowe).

Podczas prac budowlanych używa się dużych ilości wody potrzebnej przy murowaniu, tynkowaniu, kładzeniu posadzek itp. Aby bezpiecznie prowadzić dalsze prace wykończeniowe należy doprowadzić poziom wilgotności podłoża do wartości podanych w Polskich Normach. Bez tego może nastąpić zniszczenie drogich materiałów wykończeniowych i utrata gwarancji producenta.

Zasada działania osuszacza polega na stworzeniu naturalnych warunków do szybkiego schnięcia takich jak występujące w przyrodzie w pogodny suchy dzień. W naszym klimacie takich optymalnych suchych dni występuje bardzo mało. Nawet przy pełnym słońcu wilgotność powietrza często wynosi 50-60%, co nie pozwala na szybkie wysychanie. Osuszacz poprzez zbieranie wody z powietrza powoduje naturalne jej odbieranie z otoczenia i usuwanie na zewnątrz. Są energooszczędne; osuszacz zużywa mniej energii elektrycznej niż odpowiadające mu ogrzewanie i wentylacja mechaniczna, a przynosi podobne efekty.

Absorpcja

Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze, które uzyskuje się przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę - może nim być żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a później - już jako suche - powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się parą wodną. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów.

Kondensacja

Osuszanie kondensacyjne przegród polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza, a wilgoć zawarta w murze - odparowuje. Następnie powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane na oziębiający parownik. Tu następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w temperaturze od 10° do +40°C, lecz optymalną temperaturą jest 25°C.

Zatem obie metody - absorpcja i kondensacja - oparte są na tej samej zasadzie. W obydwu następuje przesuwanie się granicy strefy wilgotnej w głąb przegrody, a wilgoć oddawana jest następnie przez dyfuzję pary wodnej. Zjawisko to zmniejsza szybkość wysychania przegrody, dlatego opisane metody są tym efektywniejsze, im szczelniejsze jest osuszane pomieszczenie.wycena

Jak mogę wycenić koszt wykonania izolacji?

Wystarczy zmierzyć grubość i długość murów oraz rodzaj materiału, z jakiego jest wykonany. Następnie skontaktować się z nam podając nazwę miejscowości wykonania prac.
tel. +48 601 505 501
e-mail: info@osuszanie.info

by TiT 2015-2019