Izolacje pionowe strukturalne - bezwykopowe

Obszary zastosowań

Izolacje pionowe - chronią podpiwniczoną część budynku zagłębioną w ziemi. Stanowią zabezpieczenie przed penetrację wilgoci przez boczną ścianę budynku położoną poniżej poziomu gruntu.

Izolacje pionowe strukturalne - izolacja struktury muru Służą do odtworzenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej muru bez konieczności wykonania wykopu naokoło budynku, odtwarzania schodów, chodników, zamykania pasa ruchu i kosztów z tym związanych.

Podziemne części budynku mają ciągłą styczność z wilgotnym podłożem.

Jeżeli budynek taki nie posiada uszczelnienia lub stare uszczelnienie nie spełnia swego zadania, to wilgoć z podłoża może bez przeszkód przesiąkać do substancji budowlanej i doprowadzić do znacznych zniszczeń w tynkach i przekroju ścian.

Izolacje pionowe strukturalne

Izolację pionową strukturalną wykonujemy poprzez nawiercenie siatki otworów rozmieszczonych w rzędach, co 20-25 cm w zależności od zasolenia muru na całym obszarze izolowanego obszaru. W ten sposób zostaje wykonana równocześnie izolacja pozioma i pionowa bez potrzeby odkopywania murów. Głębokość otworu wynosi grubość muru minus 5 centymetrów. Otworami tymi wprowadza się preparat iniekcyjny składający się z środka izolacyjnego. Składniki mieszaniny iniekcyjnej przenikają do przestrzeni kapilar i odkładają się w nich w formie nierozpuszczalnych w wodzie związków. Otwór iniekcyjny zostaje wypełniony betonem połączonym z ze środkiem izolacyjnym. Korzystny efekt uboczny stanowi kilkukrotne wzmocnienie wytrzymałości muru poprzez zastosowanie betonu o wysokich parametrach wytrzymałości. Tak wytworzona blokada przeciwwilgociowa trwale i skutecznie rozwiązuje problem zawilgocenia murów. Prace można wykonywać bez względu na zasolenie i wilgotność murów. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie dopuścił metodę do stosowania w budownictwie bez ograniczeń zdrowotnych.

Izolacje pionowe

izolacja pionowa
 
izolacja pionowa
 

Poniżej przedstawiamy przykład wykonania izolacji pionowej iniekcją strukturalną w pubie Zagłoba w centrum Opola. Z przyczyn technicznych i formalnych, nie było możliwości wykonania wykopu podczas prac remontowych.

Opole, Pub Zabłoba po osuszeniu
"Pub Zagłoba" po osuszeniu
Opole, Pub Zabłoba przed osuszeniem
"Pub Zagłoba" przed osuszeniem
Opole, Pub Zabłoba po osuszeniu
"Pub Zagłoba" po osuszeniu


wycena

Jak mogę wycenić koszt wykonania izolacji?

Wystarczy zmierzyć grubość i długość murów oraz rodzaj materiału, z jakiego jest wykonany. Następnie skontaktować się z nam podając nazwę miejscowości wykonania prac.
tel. +48 601 505 501
e-mail: info@osuszanie.info

by TiT 2015-2019